ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ مردال ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۰۵:۳۲ جهونی

تاریخ:۲۶ فوریه ۲۰۲۴

أمروز ۸ اونه ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۴:۳۲   پکن: ۱۳:۳۲   
دشنبه: ۱۰:۳۲   کابل: ۱۰:۰۲   
تهران: ۰۹:۰۲   
بیروت: ۰۸:۳۲    برلین: ۰۷:۳۲   
لندن: ۰۶:۳۲   نیویورک: ۰۱:۳۲


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما