ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ مردال ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۲۰:۴۶ جهونی

تاریخ:۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳

أمروز ۴ هَره ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۵:۴۶   پکن: ۰۴:۴۶   
دشنبه: ۰۱:۴۶   کابل: ۰۱:۱۶   
تهران: ۰۰:۱۶   
بیروت: ۲۳:۴۶    برلین: ۲۲:۴۶   
لندن: ۲۱:۴۶   نیویورک: ۱۶:۴۶


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما