ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ مردال ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۰۷:۰۲ جهونی

تاریخ:۶ فوریه ۲۰۲۳

أمروز ۱۸ میره ما ۱۵۳۴ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۶:۰۲   پکن: ۱۵:۰۲   
دشنبه: ۱۲:۰۲   کابل: ۱۱:۳۲   
تهران: ۱۱:۳۲   
بیروت: ۱۰:۰۲    برلین: ۰۹:۰۲   
لندن: ۰۸:۰۲   نیویورک: ۰۳:۰۲

Kordan.jpg


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما