ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ مردال ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۰۷:۰۳ جهونی

تاریخ:۲۳ مه ۲۰۲۴

أمروز ۳۰ ده ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۶:۰۳   پکن: ۱۵:۰۳   
دوشنبه: ۱۲:۰۳   کابل: ۱۱:۳۳   
تهران: ۱۰:۳۳   
بیروت: ۱۰:۰۳    برلین: ۰۹:۰۳   
لندن: ۰۸:۰۳   نیویورک: ۰۳:۰۳


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما