پرش به محتوا

ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ شروینه ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۰۰:۱۰ جهونی

تاریخ:۱۹ ژوئن ۲۰۲۴

أمروز ۲۷ وَهمِنه ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۹:۱۰   پکن: ۰۸:۱۰   
دوشنبه: ۰۵:۱۰   کابل: ۰۴:۴۰   
تهران: ۰۳:۴۰   
بیروت: ۰۳:۱۰    برلین: ۰۲:۱۰   
لندن: ۰۱:۱۰   نیویورک: ۲۰:۱۰

پرونده:Montazeri.jpg


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما