ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ شروینه ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۰۳:۲۵ جهونی

تاریخ:۱۰ ژوئن ۲۰۲۳

أمروز ۱۷ وَهمِنه ما ۱۵۳۴ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۲:۲۵   پکن: ۱۱:۲۵   
دشنبه: ۰۸:۲۵   کابل: ۰۷:۵۵   
تهران: ۰۷:۵۵   
بیروت: ۰۶:۲۵    برلین: ۰۵:۲۵   
لندن: ۰۴:۲۵   نیویورک: ۲۳:۲۵

Montazeri.jpg


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما