ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ شروینه ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۰۳:۵۸ جهونی

تاریخ:۴ مارس ۲۰۲۴

أمروز ۱۵ اونه ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۲:۵۸   پکن: ۱۱:۵۸   
دشنبه: ۰۸:۵۸   کابل: ۰۸:۲۸   
تهران: ۰۷:۲۸   
بیروت: ۰۶:۵۸    برلین: ۰۵:۵۸   
لندن: ۰۴:۵۸   نیویورک: ۲۳:۵۸

پرونده:Montazeri.jpg


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما