ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ شروینه ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۰۸:۰۳ جهونی

تاریخ:۱۰ دسامبر ۲۰۲۲

أمروز ۲۰ مِلاره ما ۱۵۳۴ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۷:۰۳   پکن: ۱۶:۰۳   
دشنبه: ۱۳:۰۳   کابل: ۱۲:۳۳   
تهران: ۱۲:۳۳   
بیروت: ۱۱:۰۳    برلین: ۱۰:۰۳   
لندن: ۰۹:۰۳   نیویورک: ۰۴:۰۳

Montazeri.jpg


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما