ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ ارکه ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۰۹:۵۹ جهونی

تاریخ:۱۰ دسامبر ۲۰۲۳

أمروز ۲۰ مِلاره ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۸:۵۹   پکن: ۱۷:۵۹   
دشنبه: ۱۴:۵۹   کابل: ۱۴:۲۹   
تهران: ۱۳:۲۹   
بیروت: ۱۲:۵۹    برلین: ۱۱:۵۹   
لندن: ۱۰:۵۹   نیویورک: ۰۵:۵۹


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما