ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ ارکه ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۰۴:۱۹ جهونی

تاریخ:۳۰ مارس ۲۰۲۳

أمروز ۵ ارکه ما ۱۵۳۴ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۳:۱۹   پکن: ۱۲:۱۹   
دشنبه: ۰۹:۱۹   کابل: ۰۸:۴۹   
تهران: ۰۸:۴۹   
بیروت: ۰۷:۱۹    برلین: ۰۶:۱۹   
لندن: ۰۵:۱۹   نیویورک: ۰۰:۱۹

Hamideh Kheirabadi.jpg


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما