ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ ارکه ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۰۶:۳۴ جهونی

تاریخ:۶ دسامبر ۲۰۲۲

أمروز ۱۶ مِلاره ما ۱۵۳۴ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۵:۳۴   پکن: ۱۴:۳۴   
دشنبه: ۱۱:۳۴   کابل: ۱۱:۰۴   
تهران: ۱۱:۰۴   
بیروت: ۰۹:۳۴    برلین: ۰۸:۳۴   
لندن: ۰۷:۳۴   نیویورک: ۰۲:۳۴

Hamideh Kheirabadi.jpg


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما