ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ کرچه ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۰۱:۱۴ جهونی

تاریخ:۲۱ آوریل ۲۰۲۴

أمروز ۲۸ ارکه ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۰:۱۴   پکن: ۰۹:۱۴   
دوشنبه: ۰۶:۱۴   کابل: ۰۵:۴۴   
تهران: ۰۴:۴۴   
بیروت: ۰۴:۱۴    برلین: ۰۳:۱۴   
لندن: ۰۲:۱۴   نیویورک: ۲۱:۱۴


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما