ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ کرچه ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۰۶:۲۴ جهونی

تاریخ:۶ دسامبر ۲۰۲۲

أمروز ۱۶ مِلاره ما ۱۵۳۴ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۵:۲۴   پکن: ۱۴:۲۴   
دشنبه: ۱۱:۲۴   کابل: ۱۰:۵۴   
تهران: ۱۰:۵۴   
بیروت: ۰۹:۲۴    برلین: ۰۸:۲۴   
لندن: ۰۷:۲۴   نیویورک: ۰۲:۲۴

Nariman.jpg


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما