ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ کرچه ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۱۶:۰۶ جهونی

تاریخ:۳۰ مارس ۲۰۲۳

أمروز ۵ ارکه ما ۱۵۳۴ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۱:۰۶   پکن: ۰۰:۰۶   
دشنبه: ۲۱:۰۶   کابل: ۲۰:۳۶   
تهران: ۲۰:۳۶   
بیروت: ۱۹:۰۶    برلین: ۱۸:۰۶   
لندن: ۱۷:۰۶   نیویورک: ۱۲:۰۶

Nariman.jpg


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما