ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ کرچه ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۱۱:۳۱ جهونی

تاریخ:۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳

أمروز ۵ هَره ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۲۰:۳۱   پکن: ۱۹:۳۱   
دشنبه: ۱۶:۳۱   کابل: ۱۶:۰۱   
تهران: ۱۵:۰۱   
بیروت: ۱۴:۳۱    برلین: ۱۳:۳۱   
لندن: ۱۲:۳۱   نیویورک: ۰۷:۳۱


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما