ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ هره ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۲۱:۴۸ جهونی

تاریخ:۲۳ مارس ۲۰۲۳

أمروز ۳ پتک ۱۵۳۴ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۶:۴۸   پکن: ۰۵:۴۸   
دشنبه: ۰۲:۴۸   کابل: ۰۲:۱۸   
تهران: ۰۲:۱۸   
بیروت: ۰۰:۴۸    برلین: ۲۳:۴۸   
لندن: ۲۲:۴۸   نیویورک: ۱۷:۴۸


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما