ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ هره ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۰۸:۲۹ جهونی

تاریخ:۶ دسامبر ۲۰۲۲

أمروز ۱۶ مِلاره ما ۱۵۳۴ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۷:۲۹   پکن: ۱۶:۲۹   
دشنبه: ۱۳:۲۹   کابل: ۱۲:۵۹   
تهران: ۱۲:۵۹   
بیروت: ۱۱:۲۹    برلین: ۱۰:۲۹   
لندن: ۰۹:۲۹   نیویورک: ۰۴:۲۹


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما