ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ هره ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
کپّل بیّن به: بگردستن، بخوندستن
ساعت: ‏۲۰:۴۹ جهونی

تاریخ:۲۶ فوریه ۲۰۱۷

أمروز ۹ اونه ما ۱۵۲۸ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۵:۴۹   پکن: ۰۴:۴۹   
دشنبه: ۰۱:۴۹   کابل: ۰۱:۱۹   
تهران: ۰۱:۱۹   
بیروت: ۲۳:۴۹    برلین: ۲۲:۴۹   
لندن: ۲۱:۴۹   نیویورک: ۱۶:۴۹


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما