ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ هره ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۱۴:۴۱ جهونی

تاریخ:۲۹ سپتامبر ۲۰۲۳

أمروز ۸ هَره ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۲۳:۴۱   پکن: ۲۲:۴۱   
دشنبه: ۱۹:۴۱   کابل: ۱۹:۱۱   
تهران: ۱۸:۱۱   
بیروت: ۱۷:۴۱    برلین: ۱۶:۴۱   
لندن: ۱۵:۴۱   نیویورک: ۱۰:۴۱


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما