ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ هره ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۰۳:۱۱ جهونی

تاریخ:۲۹ فوریه ۲۰۲۴

أمروز ۱۱ اونه ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۲:۱۱   پکن: ۱۱:۱۱   
دشنبه: ۰۸:۱۱   کابل: ۰۷:۴۱   
تهران: ۰۶:۴۱   
بیروت: ۰۶:۱۱    برلین: ۰۵:۱۱   
لندن: ۰۴:۱۱   نیویورک: ۲۳:۱۱


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما