ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ هره ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
کپّل بیّن به: بگردستن، بخوندستن
ساعت: ‏۱۱:۴۶ جهونی

تاریخ:۱۷ آگوست ۲۰۱۷

أمروز ۲۵ فردینه ما ۱۵۲۹ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۲۰:۴۶   پکن: ۱۹:۴۶   
دشنبه: ۱۶:۴۶   کابل: ۱۶:۱۶   
تهران: ۱۶:۱۶   
بیروت: ۱۴:۴۶    برلین: ۱۳:۴۶   
لندن: ۱۲:۴۶   نیویورک: ۰۷:۴۶


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما