ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ هره ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
کپّل بیّن به: بگردستن، بخوندستن
ساعت: ‏۰۵:۴۴ جهونی

تاریخ:۱۱ دسامبر ۲۰۱۷

أمروز ۲۱ مِلاره ما ۱۵۲۹ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۴:۴۴   پکن: ۱۳:۴۴   
دشنبه: ۱۰:۴۴   کابل: ۱۰:۱۴   
تهران: ۱۰:۱۴   
بیروت: ۰۸:۴۴    برلین: ۰۷:۴۴   
لندن: ۰۶:۴۴   نیویورک: ۰۱:۴۴


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما