ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ هره ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
کپّل بیّن به: بگردستن، بخوندستن
ساعت: ‏۱۹:۰۴ جهونی

تاریخ:۲۴ فوریه ۲۰۱۸

أمروز ۶ اونه ما ۱۵۲۹ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۴:۰۴   پکن: ۰۳:۰۴   
دشنبه: ۰۰:۰۴   کابل: ۲۳:۳۴   
تهران: ۲۳:۳۴   
بیروت: ۲۲:۰۴    برلین: ۲۱:۰۴   
لندن: ۲۰:۰۴   نیویورک: ۱۵:۰۴


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما