ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ میر ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۰۱:۲۵ جهونی

تاریخ:۲۰ آوریل ۲۰۲۴

أمروز ۲۷ ارکه ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۰:۲۵   پکن: ۰۹:۲۵   
دوشنبه: ۰۶:۲۵   کابل: ۰۵:۵۵   
تهران: ۰۴:۵۵   
بیروت: ۰۴:۲۵    برلین: ۰۳:۲۵   
لندن: ۰۲:۲۵   نیویورک: ۲۱:۲۵


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما