ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ میر ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۱۲:۲۱ جهونی

تاریخ:۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳

أمروز ۵ هَره ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۲۱:۲۱   پکن: ۲۰:۲۱   
دشنبه: ۱۷:۲۱   کابل: ۱۶:۵۱   
تهران: ۱۵:۵۱   
بیروت: ۱۵:۲۱    برلین: ۱۴:۲۱   
لندن: ۱۳:۲۱   نیویورک: ۰۸:۲۱


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما