ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ میر ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۰۵:۳۸ جهونی

تاریخ:۲۶ مارس ۲۰۲۳

أمروز ۱ ارکه ما ۱۵۳۴ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۴:۳۸   پکن: ۱۳:۳۸   
دشنبه: ۱۰:۳۸   کابل: ۱۰:۰۸   
تهران: ۱۰:۰۸   
بیروت: ۰۸:۳۸    برلین: ۰۷:۳۸   
لندن: ۰۶:۳۸   نیویورک: ۰۱:۳۸

Mohammad Khatami.jpg


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما