ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ فردینه ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۱۰:۲۰ جهونی

تاریخ:۲۹ مارس ۲۰۲۳

أمروز ۴ ارکه ما ۱۵۳۴ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۹:۲۰   پکن: ۱۸:۲۰   
دشنبه: ۱۵:۲۰   کابل: ۱۴:۵۰   
تهران: ۱۴:۵۰   
بیروت: ۱۳:۲۰    برلین: ۱۲:۲۰   
لندن: ۱۱:۲۰   نیویورک: ۰۶:۲۰


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما