ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ فردینه ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۰۹:۰۹ جهونی

تاریخ:۱۰ دسامبر ۲۰۲۲

أمروز ۲۰ مِلاره ما ۱۵۳۴ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۸:۰۹   پکن: ۱۷:۰۹   
دشنبه: ۱۴:۰۹   کابل: ۱۳:۳۹   
تهران: ۱۳:۳۹   
بیروت: ۱۲:۰۹    برلین: ۱۱:۰۹   
لندن: ۱۰:۰۹   نیویورک: ۰۵:۰۹


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما