ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ فردینه ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۰۸:۳۷ جهونی

تاریخ:۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳

أمروز ۲ هَره ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۷:۳۷   پکن: ۱۶:۳۷   
دشنبه: ۱۳:۳۷   کابل: ۱۳:۰۷   
تهران: ۱۲:۰۷   
بیروت: ۱۱:۳۷    برلین: ۱۰:۳۷   
لندن: ۰۹:۳۷   نیویورک: ۰۴:۳۷


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما