ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ فردینه ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۰۰:۲۱ جهونی

تاریخ:۲۲ آوریل ۲۰۲۴

أمروز ۲۹ ارکه ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۹:۲۱   پکن: ۰۸:۲۱   
دوشنبه: ۰۵:۲۱   کابل: ۰۴:۵۱   
تهران: ۰۳:۵۱   
بیروت: ۰۳:۲۱    برلین: ۰۲:۲۱   
لندن: ۰۱:۲۱   نیویورک: ۲۰:۲۱


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما