اروپای اتحادیه

ویکی‌پدیا جه، آزاد دانشنومه
(اتحادیه اروپا جه بموئه)
کپّل بیّن به: بگردستن، بخوندستن
اعضای نقشه
اروپای ِاتحادیه‌ی ِپرچم

اروپایِ اتحادیه اتا اقتصادی-سیاسی کنفدراسیون هسته که ۲۸ تا اروپایی کشور جه بسات بَئی‌یه. اروپای اتحادیه‌یِ منشا اروپای اقتصادی جامعه جه گِردِنه که سال ۱۹۵۷ رم توافقنومه، که ۶ تا اروپایی کشور میون بَنویشت بَئی‌یه، په بسات بَئی‌یه. اون گادر جه جدید اعضای اضافه بیّن جه، اروپای اتحادیه گت‌تر بیّه.

سال ۱۹۹۳، ماستریخت ِتوافق اِسایی اتحادیه‌ی ِقالب ره بساته. اروپای اتحادیه سال ۱۹۹۹ اتا هم‌بازی پول ره بساتنه و ونه نوم ره یورو بی‌یشتنه که اسا ۱۹تا کشور دله ملی پول‌های جایگزین بَیی‌یه.

اروپای اتحادیه ۵۰۰ میلیون نفر شهروند جه ۳۱٪ دله‌یی ناخالص تولید ره سال ۲۰۰۷ جهون دله تولید هاکرده. (۱۵٫۸ تریلیون دلار) [۱]

پانویس[دچی‌ین]

جستجو در ویکی‌انبار ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که اروپای اتحادیه خَوری دَره ره پیدا هاکنین.
  1. [http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/01/data/ weorept.aspx?pr.x=48&pr.y=13&sy=2004&ey= 2008&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=998&s=NGDPD%2CPPPWGT&grp=1&a=1]

شابلون:Link FA

شابلون:Link FA شابلون:Link FA شابلون:Link FA