ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ تیر ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۰۹:۲۹ جهونی

تاریخ:۲۳ فوریه ۲۰۲۴

أمروز ۵ اونه ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۸:۲۹   پکن: ۱۷:۲۹   
دشنبه: ۱۴:۲۹   کابل: ۱۳:۵۹   
تهران: ۱۲:۵۹   
بیروت: ۱۲:۲۹    برلین: ۱۱:۲۹   
لندن: ۱۰:۲۹   نیویورک: ۰۵:۲۹


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما