ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ تیر ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۰۸:۰۷ جهونی

تاریخ:۲۹ مه ۲۰۲۳

أمروز ۵ وَهمِنه ما ۱۵۳۴ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۷:۰۷   پکن: ۱۶:۰۷   
دشنبه: ۱۳:۰۷   کابل: ۱۲:۳۷   
تهران: ۱۲:۳۷   
بیروت: ۱۱:۰۷    برلین: ۱۰:۰۷   
لندن: ۰۹:۰۷   نیویورک: ۰۴:۰۷


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما