ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ ارکه ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۰۷:۴۱ جهونی

تاریخ:۵ ژوئن ۲۰۲۳

أمروز ۱۲ وَهمِنه ما ۱۵۳۴ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۶:۴۱   پکن: ۱۵:۴۱   
دشنبه: ۱۲:۴۱   کابل: ۱۲:۱۱   
تهران: ۱۲:۱۱   
بیروت: ۱۰:۴۱    برلین: ۰۹:۴۱   
لندن: ۰۸:۴۱   نیویورک: ۰۳:۴۱

Hamideh Kheirabadi.jpg


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما