ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ ارکه ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۲۲:۱۹ جهونی

تاریخ:۲۰ مه ۲۰۲۴

أمروز ۲۷ ده ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۷:۱۹   پکن: ۰۶:۱۹   
دوشنبه: ۰۳:۱۹   کابل: ۰۲:۴۹   
تهران: ۰۱:۴۹   
بیروت: ۰۱:۱۹    برلین: ۰۰:۱۹   
لندن: ۲۳:۱۹   نیویورک: ۱۸:۱۹


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما