ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ ارکه ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۱۱:۴۴ جهونی

تاریخ:۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳

أمروز ۲ هَره ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۲۰:۴۴   پکن: ۱۹:۴۴   
دشنبه: ۱۶:۴۴   کابل: ۱۶:۱۴   
تهران: ۱۵:۱۴   
بیروت: ۱۴:۴۴    برلین: ۱۳:۴۴   
لندن: ۱۲:۴۴   نیویورک: ۰۷:۴۴


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما