ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ فردینه ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۰۸:۴۰ جهونی

تاریخ:۲۵ فوریه ۲۰۲۴

أمروز ۷ اونه ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۷:۴۰   پکن: ۱۶:۴۰   
دشنبه: ۱۳:۴۰   کابل: ۱۳:۱۰   
تهران: ۱۲:۱۰   
بیروت: ۱۱:۴۰    برلین: ۱۰:۴۰   
لندن: ۰۹:۴۰   نیویورک: ۰۴:۴۰


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما