ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ هره ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۲۳:۰۵ جهونی

تاریخ:۲۱ آوریل ۲۰۲۴

أمروز ۲۸ ارکه ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۸:۰۵   پکن: ۰۷:۰۵   
دوشنبه: ۰۴:۰۵   کابل: ۰۳:۳۵   
تهران: ۰۲:۳۵   
بیروت: ۰۲:۰۵    برلین: ۰۱:۰۵   
لندن: ۰۰:۰۵   نیویورک: ۱۹:۰۵


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما