ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ هره ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۰۷:۵۱ جهونی

تاریخ:۲۹ مه ۲۰۲۳

أمروز ۵ وَهمِنه ما ۱۵۳۴ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۶:۵۱   پکن: ۱۵:۵۱   
دشنبه: ۱۲:۵۱   کابل: ۱۲:۲۱   
تهران: ۱۲:۲۱   
بیروت: ۱۰:۵۱    برلین: ۰۹:۵۱   
لندن: ۰۸:۵۱   نیویورک: ۰۳:۵۱


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما