ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ هره ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۱۵:۰۲ جهونی

تاریخ:۸ دسامبر ۲۰۲۳

أمروز ۱۸ مِلاره ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۰:۰۲   پکن: ۲۳:۰۲   
دشنبه: ۲۰:۰۲   کابل: ۱۹:۳۲   
تهران: ۱۸:۳۲   
بیروت: ۱۸:۰۲    برلین: ۱۷:۰۲   
لندن: ۱۶:۰۲   نیویورک: ۱۱:۰۲


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما