پرش به محتوا

ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ شروینه ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۰۱:۴۲ جهونی

تاریخ:۲۳ ژوئیه ۲۰۲۴

أمروز ۱ فردینه ما ۱۵۳۶ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۰:۴۲   پکن: ۰۹:۴۲   
دوشنبه: ۰۶:۴۲   کابل: ۰۶:۱۲   
تهران: ۰۵:۱۲   
بیروت: ۰۴:۴۲    برلین: ۰۳:۴۲   
لندن: ۰۲:۴۲   نیویورک: ۲۱:۴۲

پرونده:Montazeri.jpg


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما