ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ میر ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۰۲:۰۶ جهونی

تاریخ:۵ دسامبر ۲۰۲۳

أمروز ۱۵ مِلاره ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۱:۰۶   پکن: ۱۰:۰۶   
دشنبه: ۰۷:۰۶   کابل: ۰۶:۳۶   
تهران: ۰۵:۳۶   
بیروت: ۰۵:۰۶    برلین: ۰۴:۰۶   
لندن: ۰۳:۰۶   نیویورک: ۲۲:۰۶


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما