ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ مردال ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۱۱:۳۲ جهونی

تاریخ:۱۰ دسامبر ۲۰۲۳

أمروز ۲۰ مِلاره ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۲۰:۳۲   پکن: ۱۹:۳۲   
دشنبه: ۱۶:۳۲   کابل: ۱۶:۰۲   
تهران: ۱۵:۰۲   
بیروت: ۱۴:۳۲    برلین: ۱۳:۳۲   
لندن: ۱۲:۳۲   نیویورک: ۰۷:۳۲


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما