ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ مردال ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۱۸:۲۰ جهونی

تاریخ:۱۹ مه ۲۰۲۴

أمروز ۲۶ ده ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۳:۲۰   پکن: ۰۲:۲۰   
دوشنبه: ۲۳:۲۰   کابل: ۲۲:۵۰   
تهران: ۲۱:۵۰   
بیروت: ۲۱:۲۰    برلین: ۲۰:۲۰   
لندن: ۱۹:۲۰   نیویورک: ۱۴:۲۰


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما