پورتال:اسایی دکته‌ئون

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
مهم ِخورون ِعناوین
زارعهارشائنگپدچی‌ین

دیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۱۰:۴۳ جهونی

تاریخ:۲۴ سپتامبر ۲۰۲۳

أمروز ۳ هَره ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۹:۴۳   پکن: ۱۸:۴۳   
دشنبه: ۱۵:۴۳   کابل: ۱۵:۱۳   
تهران: ۱۴:۱۳   
بیروت: ۱۳:۴۳    برلین: ۱۲:۴۳   
لندن: ۱۱:۴۳   نیویورک: ۰۶:۴۳


هفته سپتامبر مهر هَره ما
دِشنبه ۱۸ ۲۷ −۳
سه‌شنبه ۱۹ ۲۸ −۲
چارشنبه ۲۰ ۲۹ −۱
پنج‌شنبه ۲۱ ۳۰ ۰
جومه ۲۲ ۳۱ ۱
شنبه ۲۳ ۱ ۲
اَمروز ۲۴ ۲ ۳

اینجه ره کلیک هاکنین و امروز ِاتفاقات ره بقیه وسّه گزارش هادین.

دچی‌ین  

۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳

  • قره باغ سوایی خاهون دره مذاکرات کنه که چتی شه خد ره آذربایجان ره تحویل هادن.
دچی‌ین  

۲۲ سپتامبر ۲۰۲۳

  • آذربایجون نهب بکارده که قره باغ ره بیره
  • ایران رئیس جمهور و مقامات بوردنه متحد ملل سازمان دله گپ بزونه


دچی‌ین  

۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳