پورتال:اسایی دکته‌ئون

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
مهم ِخورون ِعناوین
زارع

هارشائنگپدچی‌ین

دیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۰۸:۰۳ جهونی

تاریخ:۵ مارس ۲۰۲۴

أمروز ۱۶ اونه ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۷:۰۳   پکن: ۱۶:۰۳   
دشنبه: ۱۳:۰۳   کابل: ۱۲:۳۳   
تهران: ۱۱:۳۳   
بیروت: ۱۱:۰۳    برلین: ۱۰:۰۳   
لندن: ۰۹:۰۳   نیویورک: ۰۴:۰۳


هفته مارس اسفند اونه ما
چارشنبه ۲۸ ۹ ۱۰
پنج‌شنبه ۲۹ ۱۰ ۱۱
جومه ۱ ۱۱ ۱۲
شنبه ۲ ۱۲ ۱۳
یه‌شنبه ۳ ۱۳ ۱۴
دِشنبه ۴ ۱۴ ۱۵
اَمروز ۵ ۱۵ ۱۶

اینجه ره کلیک هاکنین و امروز ِاتفاقات ره بقیه وسّه گزارش هادین.


دچی‌ین  

۳ مارس ۲۰۲۴

  • آمریکا تأیید هاکرده که حوثیون اتا بریتانیایی کشتی ره سرخ دریا دله غرق هاکردنه. این کشتی ره 210 هزار تُن شیمیایی کود بار بی‌یه که اسا دریو دله تنک هسته.
دچی‌ین  

۲ مارس ۲۰۲۴

  • حماس گته، اسراییلی سربازها ات جا که غزه خنه‌خراب مردم در بین‌المللی کومک ره تحویل گیتنه ره گلیله دوستنه و صد نفر آدم ره بکوشتنه. اسراییل گنه آمار کمته هسه و مردم شورش په ماشین وشون ره له بیته. فرانسه رییس‌جمهور وشون ره هاپته و متحد ملل سازمان وشون ره نخاری باته.