ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ اونه ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۰۳:۵۴ جهونی

تاریخ:۴ دسامبر ۲۰۲۳

أمروز ۱۴ مِلاره ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۲:۵۴   پکن: ۱۱:۵۴   
دشنبه: ۰۸:۵۴   کابل: ۰۸:۲۴   
تهران: ۰۷:۲۴   
بیروت: ۰۶:۵۴    برلین: ۰۵:۵۴   
لندن: ۰۴:۵۴   نیویورک: ۲۳:۵۴


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما