ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ اونه ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۰۰:۱۱ جهونی

تاریخ:۲۶ مه ۲۰۲۴

أمروز ۳ وَهمِنه ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۹:۱۱   پکن: ۰۸:۱۱   
دوشنبه: ۰۵:۱۱   کابل: ۰۴:۴۱   
تهران: ۰۳:۴۱   
بیروت: ۰۳:۱۱    برلین: ۰۲:۱۱   
لندن: ۰۱:۱۱   نیویورک: ۲۰:۱۱


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما