ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ کرچه ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۰۷:۴۹ جهونی

تاریخ:۵ ژوئن ۲۰۲۳

أمروز ۱۲ وَهمِنه ما ۱۵۳۴ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۶:۴۹   پکن: ۱۵:۴۹   
دشنبه: ۱۲:۴۹   کابل: ۱۲:۱۹   
تهران: ۱۲:۱۹   
بیروت: ۱۰:۴۹    برلین: ۰۹:۴۹   
لندن: ۰۸:۴۹   نیویورک: ۰۳:۴۹

Nariman.jpg


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما