ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ کرچه ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۲۰:۲۲ جهونی

تاریخ:۴ دسامبر ۲۰۲۳

أمروز ۱۴ مِلاره ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۵:۲۲   پکن: ۰۴:۲۲   
دشنبه: ۰۱:۲۲   کابل: ۰۰:۵۲   
تهران: ۲۳:۵۲   
بیروت: ۲۳:۲۲    برلین: ۲۲:۲۲   
لندن: ۲۱:۲۲   نیویورک: ۱۶:۲۲


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما