ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ کرچه ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۲۳:۳۷ جهونی

تاریخ:۲۴ مه ۲۰۲۴

أمروز ۱ وَهمِنه ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۸:۳۷   پکن: ۰۷:۳۷   
دوشنبه: ۰۴:۳۷   کابل: ۰۴:۰۷   
تهران: ۰۳:۰۷   
بیروت: ۰۲:۳۷    برلین: ۰۱:۳۷   
لندن: ۰۰:۳۷   نیویورک: ۱۹:۳۷


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما