ویکی‌پدیا:هفتگی عکس/سال ۲۰۱۸

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رجه[دچی‌ین]

امسال ِکار بی‌یشت‌بَیی عکسون[دچی‌ین]

هفته انگوس‌گتی نومزه‌کَر بنویشته ره عوض هاکردن تغییر هدائن لینکون
۱ 116.- MIX-3.2.56.0001 - Emiliano Zapata.tif محک امیلیانو زاپاتا اتا مکزیکی انقلابی بی‌یه که دیکتاتوریون جه بجنگسته و مرکزی حکومت جه مشکل داشته. وه ره اسا مکزیکِ ملّی قهرمون دونّه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲ Emmeline Pankhurst adresses crowd.jpg محک امیلیانو پانکهورست اتا آزادی‌خاه زنا بی‌یه که بعد اون‌که مجبور بیّه شه سِره-زندگی ره بَروشه، راه دکته و انگلیس دله هرجا که تونسته زنانِ حقوق وسّه سخنرانی کارده و زنان ره تشویق کارده تا شه حق‌رأی وسّه حکومت ره هاپِن. ونه کارها آخرسری جواب هدائه و میون دِ تا جهونی جنگ‌ئون انگلیسی زنان حق رأی هدائن پـِدا هاکردنه. این عکس که وینّی دله وه دره «یا آزادی یا بمردن» شعار ره گانه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳ Ophisaurus apodus (4).jpg محک پیتیلوس اتا خزنده حیوون هسته که مازرون دله هم زندگی کانده. این حیوون اِتی بی‌دست و لینگ ماچکل هسته ولی خله‌ها خال کانّه که این حیوون اتی مَر هسته. این حیوون بی‌آزار هسته و هرگادر وه ره وشنا وانه شه اشکم ره وا کانده تا لل و بتو ونه سر هنیشِن و وه شه اشکم ره دَوِنده و وشون ره بخاره. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۴ YPJ fighter wearing colorful scarf.jpg محک سوریه کوردستون اون گادِر که سوریه‌ی دله‌یی جنگ شروع بیّه تاسا اتی شه‌گردونی شه وسّه دچی‌یه. اینجه مردمون دموکراتیک کنفدرالیسم ایدئولوژی په بوردنه و خلق مدافعون یگان (YPG) ره بساتنه تا شه زندگی و شه‌گردونی جه دفاع هاکنن. این نیروهای نصف-به-نصف ِاعضا زنان هستنه. سه-چارتا کانتون (شهرستون) دله شه ایده ره برپا هاکردنه که اتاشون عفرین هسته، اسا که داعش شکست بخارده په، ترکیه خانه وشون ره رِقِد هاده تا کوردستون کارگرون حزب (PKK) جه کایری نکانِن و همینسه عفرین ره حمله هاکرده. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۵ Daryache-alandan03.jpg محک الندون ِدریاچه، ساری شهرستون. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۶ Caspian lang..svg محک نقشه‌ای که وینّی طبق اونچی جهاد سازندگی اول انقلاب آمار بَیته، بساته بیّه. این نقشه سِراق دِنه که ایران ِهرکامین از دهستون‌ها و شهرها دله چنده شمالی زوونون، من‌جمله مازرونی زوون، گیلکی، تالشی و تاتی، مردِمِ ماری زوون هستنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۷ (((ساري -دودانگه-برج رسكت-sari-dodangeh-resket towr))) - panoramio (3).jpg محک رِسکِت اتا برج هسته که ساری شهرستون دله دره. رسکت باوندیون ِآثار جا هسته و ونه سَر پهلوی خط جه مازرونی کتیفه بنویشتوئه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۸ (((ساري -دودانگه-برج رسكت-sari-dodangeh-resket towr))) - panoramio (2).jpg محک رِسکِت اتا برج هسته که ساری شهرستون دله دره. رسکت باوندیون ِآثار جا هسته و ونه سَر پهلوی خط جه مازرونی کتیفه بنویشتوئه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۹ ATR 72-202, DanubeWings JP6636455.jpg محک بالون (فارسی جه: هواپیما) اتا حمل‌نقلی وسیلوئه که آسمون دله جه پرواز کانده شونه و مردم ونه دله نیشرنه. تازگی اتا بالون نوع ATR 72 ایران دله سقوط هاکرده و ونه تموم سرنشینون بمردنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۱ Sophia Loren - 1959.jpg محک سوفیا لورن اتا ایتالیایی بازیگر بی‌یه که هالیوود دله هم کا کارده. وه اسکار، گلدن گلوب و خله جوایزه دیگه ره هم دشت هاکرده. اواخر مشهدِ امام‌جمعه، علم‌الهدی، که خاسته سلاب‌به‌سرون و سِماکر زنان جه انتقاد هاکنه، بائوته «وشون الگو سوفیا لورن واری زنان هستنه.» عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۲ Nowruz Festival DC 2016 (cropped).jpg محک شمه نوروز ِعیید موارک بائه.
عکس اتا ایرانی کیجا شنه که واشنگتن ِنوروز فستیوال دله سما کانده.
عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۳ Northern White Rhinoceros Angalifu.jpg محک عکسی که وینّی اسپه-شمالی کرگردن شنه. این حیوون تازگی منقرض بیّه و دیگه ونه تبار جه نری باقی نموندسته و فقط دِتا مادیون کرگردن درنه. آخرین نرِ اسپه-شمالی کرگردن، که ونه نوم سودان بی‌یه، روز ۱۹ مارس ۲۰۱۸، کنیا دله بمرده. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۴ Galiya bander.jpg محک عکسی که وینّی گلوگاه (گلیا) ساحل شنه. اینجه دریویِ ئو پس هنیشته و گرگان خلیج ره خاشک هاکرده. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۶ Yoush road in spring - panoramio.jpg محک یوش اتا مله نوم هسته که نور شهرستان دله دره. این مله ونه گتِ شاعر، نیما یوشیج، وسّه معروف هسته. نیمایِ پییری سِره‌خِنه اسا این مله دله اتا توریستی مکان هسته.
عکس دله یوش ِجاده‌یِ منظره ره تونّی هارشین.
عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۸ Polyphylla decemlineata MHNT femelle dos.jpg محک گوزنگو ات‌جور بئو هسته که دیگه جاندارون مدفوع جه خِراک خارنه. این حیوون ره قدیم مصر دله عبادت کاردنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۲ Flag of Austria-Hungary (1869-1918).svg محک اتریش-مجارستون اتا کشور بی‌یه که اتریش و مجارستون ِاتا بیّن جه بساته بیّه. این دِتا کشورِ شاه ات نفر بی‌یه و اینتی متحد بگردستنه. اتریش-مجارستون ۱۸۶۷ تا ۱۹۱۸ میلادی اروپایِ ابرقدرتون جه بی‌یه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۴ 500 Rials banknote Reza Shah.JPG محک رضا شاه ایران ِشاه بی‌یه که اوائل سوادکوه دله فقط اتا صغیر وَچه بی‌یه ولی اواخر پهلویون سلسله ره بساته و حکومِت جه برسی‌یه. وه سعی داشته اتی اصلاحات مملکت دله انجام هاده و ایران ره اروپا کشورون واری هاکنه ولی ونه بعضی دیکتاتوری کارون مخالفون ِمجاز ره نکشی‌یه. وه ره بریتانیا جهونی جنگ اول په کنار بزوئه تا ونه ریکا، محمدرضا شاه ونه جا ره بَیره.
ونه عکس ره پونصد ریالی عکس سَر وینّی.
عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۸ Стадион Лужники (29 марта 2017) · 30.jpg محک لوژینکی اتا فوتوال زمین هسته که مسکوی روسیه دله بساتنه. قراره فوتوال جهونی جام ۲۰۱۸ ِفینال ره این استادیوم دله کا بَکانن. این بازی فرانسه و کرواسی میون هسته. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۹ Croatia's post-match huddle after the 2018 FIFA World Cup Final.jpg محک کرواسی که تازگی روسیه جهونی جام دله دومی مقوم ره، فرانسه په، بیارده؛ فقط تا اسا چار بار بموئه جهونی جام و قدیم یوگوسلاوی دله دیّه. کرواسی شه اولین حضور گادِر هم سوم بَیی بی‌یه.
این عکس دله، کرواسیِ اعضا ولادیمیر پوتین (روسیه رییس‌جمهور) و شه کشور رییس‌جمهور جه رختکن دله میِّن هستنه.
عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳۰ Gonbad-e Qabus tower2017-1.jpg محک گنبد قابوس برج اتا تاریخی بنائه که قرن چاروم هجری شنه و گنبد کاووس شهر دله، گلستان استان دله، قرار دانّه. این بنا بلندترین آجری بنائون جهون جه هسته که اتا خاکی سی ِسر که تقریباً پونزه متر بنه جه بلندتر هسته، قرار بَییته. این بنا سال ۳۹۷ هجری قمری و شمس المعالی قابوس بن وشمگیر ِسلطنت ِزمون و جرجان، که زیاریون نیشتنگاء بی‌‎یه، دله بساته بَیی‌یه. این بنا ره یونسکوی میراث دله هم ثبت هاکردنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳۲ Gorgan Bay, Miankaleh peninsula and Ashuradeh island, LandSat-5 satellite image 01-APR-95.jpg محک آشوراده اتا جزیره‌مونا (= شبهه‌جزیره) نوم هسته که مازرون دریا ره گرگانِ خلیج جه سیوا کانده. این جزیره‌مونا زیستی و توریستی اهمیت دارنه و مازرون و گلستان استان وسط قرار دارنه. این هفته دله مینکاله‌یِ جنگلون ره تش بَیته و چند هکتار ویشه ره تش بَسِّنی‌یه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳۳ Golestan - Sunset in Gorgan Gulf ^ Caspian Sea - panoramio.jpg محک مازرون دریا دنیایِ گت‌ترین دریاچه هسته که پنج‌تا کشور ایران، روسیه، آذربایجون، ترکمنستون و قزاقستون وسط کته. تازگی این کشورون اولین کنوانسیون ره مازرون ِدریا وسّه بنویشتنه که ونه وضعیت ره شوروی ِرقِد بوردِن په میِّن هاکنن. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳۵ Weightlifting at the 2016 Summer Olympics - Men's +105 kg 17.jpg محک بهداد سلیمی قائمشهری وزنه‌بردار، اخیراً اندونزی ِآسیایی تورنمنت دله طلا بَیته ولی اَی ورزش جه خدافظی هاکرده و باته دیگه وزنه نزنده. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳۷ Nassaji v Perspolis 09.jpg محک نساجی مازندران اتا فوتوال تیم هسته که قائمشهر شنه. این باشگاه مازرون تنها تیم لیگ برتر دله هسته. نساجی روز ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ پرسپولیس جه دانّه و اَی هفته بعدی وسّه، روز ۳۱ شهریور، ونه استقلال ِمیزبان بائه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳۹ Jakarta old football.jpg محک
آدِمِ دِل خِش بوئه، سِره کالی پـِشت بوئه
|| عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۴۳ 2016 Summer Olympics, Men's Freestile Wrestling 74 kg 1.jpg محک حسن یزدانی که همیشه بخت اول طلا هسته، این صَوه دور جهونی مسابقات دله برنز بیارده؛ وه شه اولین کا ره اتا آمریکایی جا بباخته. برنز ره بئیته په، شه مجازی صفحات دله مردم جه عذر بخاسته و باته شه تلاش ره کانده که جبران هاکنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۴۴ The Procession of the Trojan Horse in Troy by Giovanni Domenico Tiepolo (cropped).jpg محک تروا جنگ اتا اساطیری-تاریخی داستان هسته که یونان ِشِنه. این داستان جه هومر اتا سوت دَوِسته و «ایلیاد» نوم دارنه. جنگ وقتی تموم بیّه که مهاجمون تروا اسب دله مخفی بَینه و مدافعین اسب ره به حیساب این که وشونِ پیروزیِ سمبل هسته، بَوِردنه شه شهر دله. شو که بیّه، مهاجمون موجستمه دله جه درهکتنه و شهر ره غارت هاکردنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۴۶ جمال محمدی.jpg محک جمال محمدی که طالبا گروه ِسرپرست بی‌یه. این گروه دله همه هِدیِ فامیل بینه و اکثراً خاخِر-برار بینه. وشون مازرونی زوون ِقدیمی شعرون ره خوندستنه. این گروه به شکل‌های دیگه هَنتا شه کار ره دمباله گیرنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۵۰ ایسپهبد خارشید آرومگاه.jpg محک لاپ کمر یا عایشه‌دژ کرکیلی که وه ره اسپهبد خورشید ِمیراث جه اِشناسنّه، اتا غار هسته که وقتی این اسپهبد خاسته عربون ِحمله جه فرار هاکنه، شه زن و وچه و دارایی ره اونجه سَر بی‌یشته و بورده گیلان ارتش جمع هاکنه. ولی وقتی ارتش ره آماده هاکرده تا عربون ره نهب بئه، بشنوسته که غار ره عرب‌ها بَییتنه و همینسه ناراحتی جه خادکشی هاکرده و بمرده. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۵۱ Watermelons.jpg محک چله شو یا یلدا ات شو خَور گانّه که هر سالِ طولانی‌ترین شو هسته. این سال ره ایرانیون قدیم جه جشن گیرنه و جمیعتی هندوونه و تنقلات خارنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن

تلمبارون[دچی‌ین]

اصلی صفحه‌یِ هفتگی عکسونِ تلمبار: